Reklamacje i zwroty

 

 

Reklamacje

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy oraz zwrot koszt wysyłki do nas reklamowanego towaru.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@sly.pl Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Jeżeli nie nasza decyzja w przedmiocie reklamacji nie byłaby dla ciebie satysfakcjonująca, informujemy, że masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Poniżej została przedstawiana szczegółowa procedura skorzystania z tych możliwości.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas w formie pisemnej.

Wypełnij formularz odstąpienia od umowy załączony do wysłanego towaru.

Aby zachować 14 dniowy termin, wystarczy, abyś wysłał do nas informację dotyczącą przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz odesłać do nas zakupiony towar oryginalnie zapakowany i w stanie nienaruszonym. Dla zachowania niniejszego termin wystarczy, abyś wysłał go przed jego upływem.

Jakie są skutki odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwrócimy Ci otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziłeś się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Sklep ma prawo wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Ciebie kwoty do czasu otrzymania zakupionego towaru lub dowodu jego wysłania, dlatego, aby jak najszybciej otrzymać zwrot pieniędzy proponujemy odesłać rzecz wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki uprawniające Cię do zwrotu towaru, odeślemy otrzymany towar na nas koszt.

"Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.".

Click Shop | Hosting home.pl