Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. potwierdzenie zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku uwzględnienie przez Sklep reklamacji, nastąpi w ciągu 14 dni, liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji, zwrot kosztów odesłania towaru do Sklepu, jakie klient poniósł składając reklamacje, w formie przez niego wskazanej.

7. Koszt odesłania towaru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje ustalony w oparciu kwotę podaną na dokumencie potwierdzającym odesłania towaru, na opakowaniu odesłanego towaru lub w oparciu o przedstawiony przez klienta rachunek, bądź inny dokument potwierdzający uiszczenia powyższej kwoty.

8. Uprawnienia klienta do skorzystania z prawa do rękojmi (złożenie reklamacji) wygasają z upływem dwóch lat od dnia odebrania przez niego towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 827, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 8 paragrafu niniejszego.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, załączonego do wysłanego towaru, możesz pobrać go również tutaj lub skorzystać z innego równoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient powinien zwrócić zakupiony towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Klient.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 14 dni od otrzymania zwrotu, Sklep zwraca Klientowi  dokonane przez niego płatności za zwrócony towar z zastrzeżeniem ust. 8 , przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać również w formularzu odstąpienia od umowy nr rachunku bankowego, na który Sklep ma zostać przelana zwracana kwota.

7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów nie obejmuje:

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl